Lillestrøm

Skedsmo kommuneLillestrøm er et raskt voksende bysamfunn, med mange tilbud innen handel og uteliv og et rikt blomstrende kulturliv. Byen er sammen med Strømmen et av Østlandets største handelssentra, og et regionsenter for befolkningen på Nedre Romerike.

En rekke forskningsinstitutter er i dag lokalisert til Lillestrøm. Blant disse er; Institutt for energiteknikk, Forsvarets forskningsinstitutt, NORSAR og Norsk institutt for luftforskning. Sammen med Høyskolen i Akershus og Universitetsstudiene på Kjeller, gjør dette Lillestrøm til en av de viktigste teknologiske miljøene i Norge.

Gjennom organisasjonen ”Kunnskapsbyen Lillestrøm”, samarbeider dette miljøet med næringslivet for økt innovasjonsevne og internasjonal konkurransekraft. Dette arbeidet er spesielt rettet mot bedrifter innen alternativ energi og miljø. Innen undervisning er også BI-Lillestrøm og Norges Trelastskole sentrale og godt etablerte institusjoner I tillegg finnes to videregående skoler der Skedsmo videregående gir flymekanikerutdannelse og Lillestrøm videregående i samarbeid med forskningsinstituttetn har opprettet egen ”forskningslinje”.

I Lillestrøm ligger også Norges Varemesse og Thon Hotell Arena. Sammen med Exporama på Hellerudsletta, gjør disse Skedsmo til Norges ledende messe- og kongresskommune.

I Lillestrøm finnes interessante lokaliseringsmuligheter for bedrifter som søker sentral beliggenhet og som behøver sentralitet og nærhet til kunder og god kollektivtransport. På grunn av dynamikken i eiendomsmarkedet i disse områdene henvises til lokale eiendomsmeglere for nærmere informasjon om tilbud både innenfor næringsbygg og tomtearealer.

For nærmere informasjon om Lillestrøm kontakt plan- og næringssjef Andreas Bjørnnes i Skedsmo kommune på tlf 6693 8318 eller pr e-post
 
Du kan også finne informasjon ved å gå til Skedsmo kommune sine hjemmesider

For å se detaljkartkart og satelittfoto over Lillestrøm, gå til SNR kartportal

For informasjon om privateide ledige lokaler, næringseiendom eller boliger, kontakt lokale eiendomsmeglere (se lenke til venstre).

Sist endret: 15.11.2006